Religious domains of Serbia


ЦЕПИС је у циљу креирања јединствене црквене интернет заједнице (којом су обухваћене адресе из Регистра СПЦ), основао класу .REL.RS (Religion domain), која припада националној групи домена са намером да обухвати превасходно групу домена Српске Православне Цркве, а поседује могућност да прошири деловање на друге традиционалне религијске заједнице. Ова екстензија је под управом ЦЕПИС-а и сва техничка и друга права су додељена администраторима ЦЕПИС-а.

";